• Качество, динамика и ефективност

  • Проектиране и поддръжка

  • Description slide 3

  • Търговия с растения

„АГРОСПЕКТЪР`2000“

качество, динамика и ефективност

 

„Агроспектър`2000“ е компания която работи в областта на парковото строителство, проектирането, изграждането и поддържането на паркове и градини, спортни игрища и терени, детски площадки, автоматизирани напоителни системи.

Разполагаме със собствена производствена база - декоративен разсадник. Производствената ни база обхваща над 40 хектара, включително и покрити площи. Произвеждаме, внасяме и търгуваме с голямо разнообразие на растения и семена - над 500  видове.

Притежаваме собствена техника, включваща  цялата гама от необходимата  такава за изграждане и поддържане на зелени площи, паркови или спортни терени. Наличието на собствена техника, база за нейното обслужване и ремонт, обуславя независимостта на фирмата и гарантира самостоятелност и пазарна гъвкавост в цените.

Ние съзнаваме, че качеството на нашите услуги и продукти, както и опазването на околната среда среда, са от съществено значение за устойчивото развитие и именно затова от началото на 2009 година сме внедрили и прилагаме система за  управление на качеството ISO 9001, система за управление на околната среда ISO 14001 и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001.

От 2010 година сме регистрирани и вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от ІV група - ІІІ, ІV, V и VІ категория и V група.

Дейността ни за събиране и транспортиране на отпадъци е лицензирана в РИОСВ град Варна и РИОСВ град Русе.

Дейността ни за производство и търговия на посадъчен и растителен материал е регистрирана в МЗХ.

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО, ЧЕ ИЗБРАХТЕ НАС.

WE THANK YOU IN ADVANCE FOR CHOOSING US.

f

Данни за контакт

Агроспектър 2000 ООД

Телефон: +359 (0)887208778

Адрес: гр. Разград, ул. ПАРКОВА No 29

Ние членуваме в:

Вход