• Качество, динамика и ефективност

  • Проектиране и поддръжка

  • Description slide 3

  • Търговия с растения

Агроспектър 2000 ООД

Булстат: 116506769

ДДС Номер: BG116506769

Адрес: гр. Разград, ул. ПАРКОВА No 29

МОЛ: БОЖИНЕЛ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

Къде сме ние?

f

Данни за контакт

Агроспектър 2000 ООД

Телефон: +359 (0)887208778

Адрес: гр. Разград, ул. ПАРКОВА No 29

Ние членуваме в:

Вход