• Качество, динамика и ефективност

  • Проектиране и поддръжка

  • Description slide 3

  • Търговия с растения

ДЪРВЕТА – собствено производство, внос, износ и търговия на едро и дребно с голямо разнообразие на дървесна растителност. Растенията са само контейнерно производство. Възможна е търговията и на растения на бала и на гол корен в зависимост от сезона. Предлагат се в контейнери от по 30 л., 50 л., 100 л.

ХРАСТИ – собствено производство, внос, износ и търговия на едро и дребно с голямо разнообразие на храстова растителност. Растенията са само контейнерно производство. Възможна е търговията и на растения на бала и на гол корен в зависимост от сезона. Предлагат се в контейнери от по 3 л., 5 л. и 10 л.

ДЕКОРАТИВНИ ТРЕВИ собствено производство, внос, износ и търговия на едро и дребно с голямо разнообразие на дървесна растителност. Растенията са само контейнерно производство. Предлагат се в контейнери от по 3 л., 5 л. и 10 л.

ЦВЕТЕН РАЗСАД собствено производство и търговия на едро и дребно с голямо разнообразие на цветен разсад - едногодишен и многогодишен. Растенията са само контейнерно производство. Предлагат се в контейнери. Възможна е търговията и на растения на гол корен в зависимост от сезона.

ТРЕВЕН ЧИМ – собствено производство на тревни чимове за различни терени и предназначение. Предлагат се на рула с широчина от 0,40 м. до 1,00 м.. Дължината на рулата е до 25,00 м.

СЕМЕНА - тревни, фуражно-тревни, цветни, зеленчукови, житни, технически, маслодайни, етерично масленни, грудки и луковици

ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ,  ПАРКОВЕ И ГРАДИНИцялостно парково и градинско оборудване, ударопоглъщащи настилки, люлки, катерушки, пързалки, въртележки, детски комплекси за игра, детски модулни комбинирани съоръжения, паркови пейки, беседки,  обезопасителни огради, декоративни парапети, огради, решетки (проектирани, изработени и монтирани в съответствие с БДС EN1176 и изискванията на НАРЕДБА N1 от 12.05.2009 год. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра)

f

Данни за контакт

Агроспектър 2000 ООД

Телефон: +359 (0)887208778

Адрес: гр. Разград, ул. ПАРКОВА No 29

Ние членуваме в:

Вход