• Качество, динамика и ефективност

  • Проектиране и поддръжка

  • Description slide 3

  • Търговия с растения

СЕМЕНА

СЕМЕНА СЕМЕНА СЕМЕНА

СЕМЕНА - тревни, фуражно-тревни, цветни, зеленчукови, житни, технически, маслодайни, етерично масленни, грудки и луковици

f

Данни за контакт

Агроспектър 2000 ООД

Телефон: +359 (0)887208778

Адрес: гр. Разград, ул. ПАРКОВА No 29

Ние членуваме в:

Вход