• Качество, динамика и ефективност

  • Проектиране и поддръжка

  • Description slide 3

  • Търговия с растения

ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ,  ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ,  ПАРКОВЕ И ГРАДИНИцялостно парково и градинско оборудване, ударопоглъщащи настилки, люлки, катерушки, пързалки, въртележки, детски комплекси за игра, детски модулни комбинирани съоръжения, паркови пейки, беседки,  обезопасителни огради, декоративни парапети, огради, решетки (проектирани, изработени и монтирани в съответствие с БДС EN1176 и изискванията на НАРЕДБА N1 от 12.05.2009 год. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра)

f

Данни за контакт

Агроспектър 2000 ООД

Телефон: +359 (0)887208778

Адрес: гр. Разград, ул. ПАРКОВА No 29

Ние членуваме в:

Вход