• Качество, динамика и ефективност

  • Проектиране и поддръжка

  • Description slide 3

  • Търговия с растения

 

ПРОЕКТИРАНЕ – изработване на идейни, работни и технически проекти в областта на парковото строителство, изграждането на паркове и градини, спортни игрища и терени, детски площадки, автоматизирани напоителни системи

 

ИЗГРАЖДАНЕ И ОФОРМЯНЕ паркови площи и градини, спортни игрища и терени, детски площадки, автоматизирани системи за напояване, интериорно и екстериорно озеленяване на паркови пространства

ПОДДЪРЖАНЕ – гаранционно и извънгаранционно поддържане на паркови площи и градини, детски площадки, спортни игрища и терени, автоматизирани системи за напояване, поддържане на урбанизирани паркови и декоративни зелени площи

ТЪРГОВИЯ – производство, внос, износ и търговия на едро и дребно с голямо разнообразие на растения и семена, тревен чим, цветен разсад, декоративни треви и перенни растения, тревни и почвени смески. Растенията са само контейнерно производство. Възможна е търговията и на растения на бала и на гол корен в зависимост от сезона

УСЛУГИ С ТЕХНИКА – товарене и разриване с мини челен товарач, отсичане на дървета с или без автовишка, резитба на отделни клони с или без автовишка за освобождаване на електропроводи или покриви, фасади и др. утежнени условия, резитба на отделни клони на големи улични дървета с или без автовишка, резитба за оформяне на короната на дърветата с или без автовишка, косене на тревни площи, фрезоване, аериране, чимодобиване, резитба на храсти, поставяне на тревни чимове, събиране и транспортиране на отпадъци, снегопочистване, земно изкопни работи

МЕЛИОРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИукрепване на откоси и скатове, рекултивация, изкореняване и почистване, почвоподготовка, ефективни решения за опазване на околната среда, подпорни стени, армирани насипи, корекции на реки, облицовки на канали, защита срещу ерозионни процеси, укрепване на свлачища, защита от падaщи камъни

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР – търговия на едро и дребно с голямо разнообразие на растения и семена, тревен чим, цветен разсад, декоративни треви и перенни растения, тревни и почвени смески, паркови съоръжения, детски съоръжения

f

Данни за контакт

Агроспектър 2000 ООД

Телефон: +359 (0)887208778

Адрес: гр. Разград, ул. ПАРКОВА No 29

Ние членуваме в:

Вход