• Качество, динамика и ефективност

  • Проектиране и поддръжка

  • Description slide 3

  • Търговия с растения

МЕЛИОРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

МЕЛИОРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИукрепване на откоси и скатове, рекултивация, изкореняване и почистване, почвоподготовка, ефективни решения за опазване на околната среда, подпорни стени, армирани насипи, корекции на реки, облицовки на канали, защита срещу ерозионни процеси, укрепване на свлачища, защита от падaщи камъни

f

Данни за контакт

Агроспектър 2000 ООД

Телефон: +359 (0)887208778

Адрес: гр. Разград, ул. ПАРКОВА No 29

Ние членуваме в:

Вход